INFRACON on hankintapalveluihin erikoistunut konsulttitoimisto

Suunnitteluttaminen

Palveluumme kuuluu suunnitteluttamiseen liittyvien tehtävien tai niiden osakokonaisuuksien tuottaminen:

 • Tarjouspyyntövaiheen tehtävät
  • Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen sopimuskokonaisuus huomioiden:
   • hankintamallit
   • hankintailmoitukset
   • sähköiset tarjouspyyntöasiakirjat (esim. Cloudia tmv.)
   • suunnittelutehtävän määritykset
   • konsultin valinta-asiakirjat
   • toimeksiantokohtaiset tuotevaatimukset
   • urakkakohtaiset laatuvaatimukset (LVR-ideologia näkökulmasta)
   • päätöksien valmistelu eri vaiheessa

 

 • Tarjousten avaus- ja käsittelyvaiheen tehtävät
  • tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuuden hankinta-asiantuntijatehtävät

 

 • Sopimusvaiheen tehtävät
  • sopimusneuvottelut, sopimuskatselmus – hankinta-asiantuntijatehtävät

 

 • Suunnittelun ohjausvaiheen tehtävät
  • valvoa sopimuksen toteutumista suhteessa sopimusvelvoitteisiin (laatuvastuusuunnittelu-ideologia suunnittelusopimuksiin)
  • valvoa suunnittelutyön teknistä ja laadullista toteutumista
  • seurata sopimuksen taloudellista toteutumaa ja verrata sitä alkuperäiseen budjettiin
  • aikatauluseuranta
  • valvoa ja raportoida suunnittelutyön edistymistä
  • suunnittelukonsultin laatimien laadunvarmistussuunnitelmien tarkastaminen
  • suunnittelukonsultin palveluprosessin seuraaminen ja havainnointi
  • suunnitelmaratkaisuiden teknis-taloudellinen tarkastelu ja asiantuntijatehtävät
  • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
  • turvallisuus- ja riskienhallinta asiantuntijatehtävät
  • lopullisten suunnitelmien (lopputuotteen) tarkastaminen

 

 • Vastanottovaihe
  • vastaanottoon liittyvät tehtävät
  • laatupalaverit
  • taloudellinen loppuselvitys
  • päätöksien valmistelu

 

 • Muut tehtävät
  • Esittää päätöksiä sopimuksia koskevissa ongelma- ja riitakysymyksissä
  • Avustaa reklamaatiomenettelyissä.