INFRACON on hankintapalveluihin erikoistunut konsulttitoimisto

Hankintaprosessiin liittyvät koulutukset sekä niihin liittyvät asiantuntijatehtävät

Yrityksemme tarjoaa hankintaprosessiin liittyvää hankintakoulutusta ja niihin liittyviä asiantuntijatehtäviä hankinnan eri vaiheissa. Palveluun kuuluvat seuraavat osatehtävät:

  • Parantaa ja/tai kehittää sopimushallinnan menettelytapoja ja tarjota apua sopimusten hallintaan
  • Laatia sopimushallinnan työkaluja, kuten menettelytapoja, prosesseja ja mallidokumentteja/asiakirjapohjia asiakkaan hyväksymien toimintatapojen mukaisesti.
  • Tarjota sopimushallinnan valmennusta tilaajaorganisaatioille, millä luodaan ymmärrys ja hyväksyntä sopimushallinnan tarpeellisuudesta ja arvosta.
  • Tarjota laatuvastuu-ajattelun valmennusta tilaajaorganisaatioille, millä luodaan ymmärrys ja hyväksyntä laatuvastuun tarpeellisuudesta ja arvosta
  • Tarjota laatuvastuu-ajattelun (LVR-menetelmä) valmennusta ja/tai koulutusta eri osapuolille
  • Avustaa eri organisaatioiden työntekijöitä arvioimaan ja noudattamaan yrityksen toimintaohjeita, toimintatapoja, sopimusmalleja tuottaessaan palveluita työn tilaajille.
  • Muut avustavat tehtävät, joista sovitaan tapauskohtaisesti.