INFRACON on hankintapalveluihin erikoistunut konsulttitoimisto

Rakennuttaminen

Palveluumme kuuluu rakennuttamiseen liittyvien tehtävien tai niiden osakokonaisuuksien tuottaminen:

 • Tarjouspyyntövaiheen hankinta-asiantuntijatehtävät
  • tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen sopimuskokonaisuus huomioiden:
   • hankintamallit (ml. urakkamuoto)
   • hankintailmoitukset
   • sähköiset tarjouspyyntöasiakirjat (esim. Cloudia tmv.)
   • toimeksiantokohtaiset/urakkakohtaiset tuotevaatimukset
   • urakkakohtaiset laatuvaatimukset (LVR-ideologia näkökulmasta)
   • päätöksien valmistelu eri vaiheessa

 

 • Tarjousten avaus- ja käsittelyvaiheen hankinta-asiantuntijatehtävät
  • tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus

 

 • Sopimusvaiheen hankinta-asiantuntijatehtävät
  • sopimusneuvottelut, sopimuskatselmus, urakkaneuvottelut

 

 • Urakan toteutusvaiheen hankinta-asiantuntijatehtävät
  • projektinjohtotehtävät
  • urakan valvontatehtävät
  • laajat rakennuttamistehtävät
  • valvoa sopimuksen toteutumista suhteessa sopimusvelvoitteisiin
  • seurata sopimuksen taloudellista toteutumaa ja verrata sitä alkuperäiseen budjettiin
  • valvoa urakan teknistä ja laadullista toteutumista
  • valvoa ja raportoida rakennustyön edistymistä (aikatauluseuranta)
  • urakoitsijan laatimien laadunvarmistussuunnitelmien tarkastaminen
  • urakoitsijan palveluprosessin seuraaminen ja havainnointi
  • suunnittelua sisältävien urakoiden ratkaisuiden teknis-taloudellinen tarkastelu ja asiantuntijatehtävät
  • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
  • turvallisuus- ja riskienhallinta-asiantuntijatehtävät
  • mallipohjaisen laadunvarmistuksen kehittäminen
  • digitaalisen luovutusaineiston sisällön kehittäminen
  • digitaalisen luovutusaineiston analysoinnin kehittäminen

 

 • Vastanottovaiheen tehtävät
  • vastaanottoon liittyvät tehtävät
  • vastaanottoprosessin kehittäminen
  • laatupalaverit
  • katselmukset, taloudellinen loppuselvitys, vastaanottotarkastus
  • päätöksien valmistelu

 

 • Takuuvaiheen tehtävät
  • takuutarkastus

 

 • Urakan lopullinen hyväksyminen

 

 • Muut tehtävät
  • Esittää päätöksiä sopimuksia koskevissa ongelma- ja riitakysymyksissä
  • Avustaa reklamaatiomenettelyissä.