INFRACON on hankintapalveluihin erikoistunut konsulttitoimisto

Infran hankintapalveluihin erikoistunut konsulttitoimisto

INFRACON

Infran osaajat saman lipun alla.

TV INFRACONSULTING SERVICE OY (INFRACON) on hankintapalveluihin erikoistunut konsulttitoimisto.

INFRACON on infra-alan erityyppisiin hankintoihin erikoistunut hankintapalveluyritys palveluiden ja urakoiden tilaajille.

Tuotamme palvelut eturistiriidattomana tilaajan edunvalvojana. Emme siis suunnittele emmekä urakoi.

Minkä mukaan toimimme?

Yrityksen toiminnan perusarvot ja laatupolitiikka

Infracon
  • luotettavuus
  • laatutietoisuus
  • yhteistyökykyisyys
  • jatkuva substanssiosaamisen kehittäminen
  • riippumattomuus
  • jatkuvuus
  • voimassa olevan lainsäädännön noudattaminen


Laatupolitiikkamme perustana on ISO 9001 standardi, joka toimii kulmakivenä laadunhallintajärjestelmässämme.

Lähtökohtamme on toimia standardin vaatimusten mukaisesti.

Ajattelemme, että teknologian kehitys sekä kilpailukyvyn parantaminen vaativat jatkuvan parantamisen ajattelutavan soveltamista toimintaan, jotta yritys pystyy tarjoamaan ajanmukaisia palveluja asiakkaan tarpeisiin.

Yrityksemme keskittyy ydinosaamiseen ja sen kannattavaan kasvuun. Tavoitteenamme on palvella asiakasta monipuolisesti sitoutumalla ja tuottamalla vaatimusten mukaisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä palveluita.

KETKÄ OVAT ASIAKKAITAMME?

Asiakkainamme ovat etupäässä julkishallinto kuten Väylävirasto, ELY-keskukset, kaupungit sekä kunnat.

AAA-logo-2023-FI
LOGO_PLATINUM_STANDING_BLACK_FI_1080x952_433570
lk_logo
FI-ISO-9001_lores1-138x300-1