INFRACON on hankintapalveluihin erikoistunut konsulttitoimisto

Infracon (TV INFRACONSULTING SERVICE OY) on voittanut Suhangon kaivostien rakennuttamisen ja valvonnan toimeksiannon. Toimeksiannon tilaajana toimii Väylävirasto. Hankintamenettelynä oli hankintalain mukainen avoin menettely. Tarjouksen valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaista parasta hinta-laatu suhdetta.

Työn pääsisältö koostuu seuraavista osatehtävistä arvioidulla aikataululla:

  1. Hankkeen toteuttamisen aikainen laadunvalvonta ja laaturaportointi (2023 – 2024)
  2. Osallistuminen yhteistyössä tilaajan kanssa hankkeen rakennuttamiseen (2023 – 2024)
  3. Rakennusurakan vastaanottoon liittyvät toimenpiteet
  4. Takuuaikainen toiminta (2025-2026) (optio)