INFRACON on hankintapalveluihin erikoistunut konsulttitoimisto

Kuusamon kaupunki ja INFRACON (TV INFRACONSULING SERVICE OY) ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen vuosille 2023-2025. Puitesopimus käsittää yksilöimättömien asiantuntijapalveluiden (Osa-alue 5. Infrakohteiden toteuttamisen valvonta) puitesopimuksen vuosille 2023-2025, yhdellä vuosioptiovarauksella.

Hankintamenettelynä oli hankintalain mukainen avoin menettely. Tarjouksen valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaista parasta hinta-laatu suhdetta.