Suunnitteluttaminen

Palveluumme kuuluu suunnitteluttamiseen liittyvien tehtävien tai niiden osakokonaisuuksien tuottaminen:

 • Tarjouspyyntövaiheen tehtävät
  • Tarjouspyyntöasiakirjojen laatimien sopimuskokonaisuus huomioiden:
   • hankintamallit
   • hankintailmoitukset
   • tarjouspyyntöasiakirjat
   • sopimukset
   • päätöksien valmistelu eri vaiheessa
 • Tarjousten avaus- ja käsittelyvaiheen tehtävät
   • tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus
 • Sopimusvaiheen tehtävät
   • sopimusneuvottelut, sopimuskatselmus
 • Suunnittelun ohjausvaiheen tehtävät
  • valvoa sopimuksen toteutumista suhteessa sopimusvelvoitteisiin
 • valvoa suunnittelutyön teknistä ja laadullista toteutumista
 • seurata sopimuksen taloudellista toteutumaa ja verrata sitä alkuperäiseen budjettiin
 • aikatauluseuranta
 • valvoo ja raportoi suunnittelutyön edistymistä
 • konsultin laatimien laadunvarmistussuunnitelmien tarkastaminen
 • lopullisten suunnitelmien (lopputuotteen) tarkastaminen
 • Vastanottovaihe
   • vastaanottoon liittyvät tehtävät
   • päätöksien valmistelu
 • Muut tehtävät
   • Esittää päätöksiä sopimuksia koskevissa ongelma- ja riitakysymyksissä
   • Avustaa reklamaatiomenettelyissä.