Sopimusasiakirjojen / sopimusmallien valmistelu

 • Hankintamallien kehittäminen
 • Asiakirjojen laatimien sopimuskokonaisuus huomioiden:
  • hankintamallit
  • hankintailmoitukset
  • tarjouspyyntöasiakirjat
  • sopimukset
  • päätöksien valmistelu hankintaprosessin eri vaiheessa
 • Neuvottelut käytettävistä sopimusehdoista ja -lausekkeista
 • Hankinta-asiantuntijatehtävät
  • hankinnan valmisteluvaiheessa
  • tarjouspyyntövaiheessa
  • tarjousten avaus- ja käsittelyvaiheessa
  • sopimusvaiheessa
  • vastaanottovaiheessa
  • takuuvaiheessa
 • Sopimuksellisten, taloudellisten ja teknisten riskien arviointi
 • Toimia sitoutumattomana ja ristiriidattomana neuvonantajana sopimusteknisissä asioissa hankinnan valmisteluvaiheessa
 • Tarjota tilaajalle asiantuntijuutta sekä informaatiota ‘älykkäästä’ riskinotosta, joilla voidaan tasapainottaa riskiä lopputuotteeseen