Rakennuttaminen

Palveluumme kuuluu rakennuttamiseen liittyvien tehtävien tai niiden osakokonaisuuksien tuottaminen:

 • Tarjouspyyntövaiheen tehtävät
  • Tarjouspyyntöasiakirjojen laatimien sopimuskokonaisuus huomioiden:
   • hankintamallit
   • hankintailmoitukset
   • tarjouspyyntöasiakirjat
   • sopimukset
   • päätöksien valmistelu eri vaiheessa
 • Tarjousten avaus- ja käsittelyvaiheen tehtävät
   • tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus
 • Sopimusvaiheen tehtävät
   • sopimusneuvottelut, sopimuskatselmus, urakkaneuvottelut
 • Urakan toteutusvaiheen tehtävät
   • projektin johto
   • valvoa sopimuksen toteutumista suhteessa sopimusvelvoitteisiin
   • seurata sopimuksen taloudellista toteutumaa ja verrata sitä alkuperäiseen budjettiin
   • valvoa urakan teknistä ja laadullista toteutumista
   • valvoo ja raportoi rakennustyön edistymistä (aikatauluseuranta
   • urakoitsijan laatimien laadunvarmistussuunnitelmien tarkastaminen
 • Vastanottovaiheen tehtävät
   • vastaanottoon liittyvät tehtävät
   • katselmukset, taloudellinen loppuselvitys, vastaanottotarkastus
   • päätöksien valmistelu
 • Takuuvaiheen tehtävät
   • takuutarkastus
 • Muut tehtävät
   • Esittää päätöksiä sopimuksia koskevissa ongelma- ja riitakysymyksissä
   • Avustaa reklamaatiomenettelyissä.